Unique practice - embracing the moment

EMERGING

Udvikling af organisatorisk ledelses og innovationskapacitet

Innovation & kreativitet

Uforudsigelighed og flertydighed er dele af organisationers virkelighed og der synes at være en tendens til at forsøge at kontrollere og måle denne polyfoni i forhold til at lede udvikling. Det første skridt i retning af kreativitet og innovation, er at forholde sig nysgerrig og åben til denne problematik.
Vores erfaring er; at det er af afgørende betydning, at erkende det er mennesker og deres samværen, der udgør omdrejningspunktet for at bevidste kreative processer, overhovedet kan finde sted i organisationer og derigennem lede til innovation.
Det handler om indbyrdes forpligtende fællesskaber, der inspirerer og sætter os i stand til at skabe og excellere, alene og sammen i en ofte uoverskuelig og kompleks verden.

Dialog
Kreative og innovative processer foregår typisk i form af mødet mellem organisationens medlemmer, måske er møderne tværfaglige, måske ikke – ikke desto mindre er intentionen den samme – at skabe sammen, at være innovative sammen.
Dialogen udgør derfor en central rolle og det er dialogen, der muliggør eller hæmmer vores organisatoriske kreative formåen. Det er både kvaliteten af dialogen og de rammemæssige betingelser, der afgør udfaldet af vores samværen.
Vi tror derfor grundlæggende på, at det er udvikling af kreativ og innovativ dannelse, som sætter organisationen i stand til at differentiere sig og at en af de afgørende processer, er måden hvorpå vi kommunikerer, internt som eksternt.

Ledelse

Strategisk kreativ ledelse
Vores fokus er organisationens innovative kapacitet. En kapacitet, som stiller anderledes krav til ledelse.
Vi vil gerne invitere til arbejdet med en endnu ikke eksisterende viden, der for mange organisationer vil være en udfordring. Strategisk kreativ ledelse synes at have et indbygget paradoks. Det stiller spørgsmålstegn ved, om organisationen evner at skabe og ikke mindst være og navigere i et paradoksalt krydsfelt?

Krydsfelt

Strategiske styringsredskaber har sin berettigelse, når organisationen bevæger sig i kendte og forudsigelige farvande og løser opgaver, hvor målet er kendt, og hvor det handler om, hvordan vi mest effektivt kan komme ja, i mål. Dette mål kan være et produkt eller en ydelse, som måske i mange år har udgjort en naturlig del af organisationens portefølje og kerneforretning. Men når opgaverne bevæger sig i retning af organisatorisk innovation og kreativitet, så bevæger vi os over i det komplekse, hvor bl.a. flertydighed og uforudsigelighed udgør nogle af de væsentligste præmisser.
Krydsfeltet skal opfattes som et katalytisk felt mellem den strategiske kerneforretning og nødvendigheden af at udvikle. Vægtningen mellem det målstyrende og det målsøgende vil bl.a. afhænge af organisationens risikovillighed, mod og fokus på innovation eller mangel på samme.
En måde at arbejde med kreativ videns generering kan ske ved, at den eksisterende viden bliver udfordret og stillet til skue på hensigtsmæssige måder, så nye sprækker kan ænses og nyt kan spire frem.
Det kalder på anderledes ledelsestilgange og processer, der muliggør at kompetente og kreative løsninger kan ske og indfinde sig.

Mødet med det uvisse – eksperimenter
At den eksisterende viden overhovedet kan udfordres kan være et særsyn af mange årsager som fx magt, egoisme, skjulte dagsordner, silodannelser mv. Dette kan medvirke til, at kreative processer ikke finder sted i organisationen.
Hvis organisationen i dag ser sig selv som værende en del af en verden med stigende kompleksitet, så er tiden måske inde til at forholde sig mere proaktivt til dette faktum. En måde at anskue dette på kan bl.a. være at blive bedre i stand til at initiere eksperimenter. Ikke nødvendigvis store dyre eksperimenter, men at blive bedre i stand til at iværksætte mindre projekter, som kan inspirere den generelle tankegang og adfærd i en mere kreativ og innovativ retning.
At iværksætte dette kan være en udfordring i sig selv, hvis ikke lederen formår at orkestrere og kommunikere denne form for organisering og initiativ.
Det kan beskrives som en tilstand mellem en udtalt ideel fremtid og uforudsigelighed. Uforudsigelighed, fordi vi ser kreativiteten som en forudsætning for innovation og fordi, den indebærer skabende processer, der er præget af uvished, usikkerhed og fejl m.m. Processer som danner grundlag for en værdiskabende anvendelse af det kreative resultat – innovation.
Den strategiske udmelding bør derfor have indbygget en udtalt erkendt vilje, accept og forståelse, der kommunikerer et bevidst strategisk arbejde med innovation.
Strategisk kreativ ledelse udfordrer konventionelle ledelsesformer og taler for, at eksperimentere og lade sig inspirere. Eksperimenter, der indebærer, at lederen bl.a. udfordres på sit ønske om at kunne forudsige, kontrollere og styre. Lederen skal skabe rammer, der medvirker til at hensigtsmæssige, meningsfulde og kreative processer kan finde sted.
Dette stiller krav til, at lederen er i stand til at kunne acceptere ikke at være alvidende og benytte denne uvidende position som afsæt til at invitere andre ind i søgende og undersøgende fællesskaber og processer.

 

Tilgang

Social kompleksitet og improvisation som perspektiv og metode
Den sociale kompleksitet hvor menneskers interaktion, mentale skemaer, agendaer, antagelser og forestillinger, medvirker til at graden af uforudsigelighed og flertydighed er stor, er der hvor vores beslutningsgrundlag bliver udfordret.
Jazzen og improvisationen indeholder og illustrerer mange af kompleksitetens elementer og betingelser og er derfor omdrejningspunkt for mange af de udvikling og læringsprocesser vi iværksætter i organisationer.
Jazzen og dens improvisation benyttes både som metafor og metode til at opnå en organisatorisk blivende tilstand af at være mere innovativ. Tilstand, fordi vi vedkender os kompleksiteten, hvor konstant bevægelse og læring synes at være en betingelse for udvikling.

Improvisatorisk dialog – mellem toner og ord.
Når vi arbejder med jazzen, så er det ofte som indledning på et forløb og det gør vi sammen med et live jazzensemble. Det fungerer typisk ved, at vi er sammen med orkesteret det meste af en dag, og dykker dybere ned i improvisationen og musikkens univers og lader os forføre og inspirere.
Ofte bliver jazzens improvisatoriske processer sidestillet med samtaler og sprog, hvilket ikke synes helt forkert – musikerne benytter toner, rytmer, harmonier i deres samtaler med hinanden, til forskel fra når vi samtaler uden instrumenter hvor vi benytter det talte ord.
Det er i feltet mellem disse to domæner, at begrebet improvisationsdialog er skabt – en anderledes måde at samtale på, med ord.
Udvikling og læringsprocesserne bliver kombineret med dialoger med musikerne og af eksempler som illustrerer hvordan orkesteret og dets medlemmer arbejder med forskellige udfordringer som fx:

 • Kommunikation
 • Strukturer
 • Roller
 • Ledelse
 • Kreativitet
 • Identitet

Gennem orkestret og musikernes samvær og processer inviterer vi til nye måder at kommunikere og møde hinanden på – en invitation til at kunne orkestrere strategisk kreative og meningsskabende organisatoriske processer og strukturer som placerer organisationen som innovativ.

Improvisation

Improvisation as a state of mind and body – how might this has relevance to organizations? – A live dialogue

Improvisation: A free floating, intuitive and responding dialogue – surrendering to the moment and action.
Improvisation is accepting that you don’t know where you’re going, it’s putting your self on the ‘edge’ of uncertainty, not having any plans for what is going to happen, taking whatever comes and ‘build’ and use it to create something new.
Jazz improvisation is about intuition, spontaneity and at the same time calling upon years of preparation and practice.
We wish to explore the elements and conditions that seem to inspire jazz musicians when engaging in these processes of ‘on the spot’ collectively and individually creating aesthetic expressions.
We are curious about the state of mind and body in the interactions among musicians when performing together focusing on the improvisational parts.
We will be focusing on what enables and drives the individual and the collective to tap in and out of these creative resources. Embracing what the moment calls for.
When improvising in jazz, a certain resilience or agility seems to support the process of the ever-changing situation -
Jazz musicians seem to put them selves ‘out there’ on the brink of what might sometimes seem chaotic – a zone of complex, emerging sense-making processes that may call for a certain kind of attention, communication and sensitivity…
We seek to explore issues like; uncertainty, unpredictability, errors, structure, control versus ‘letting go’ and spontaneity, just to mention a few.
A live dialogue exploring improvisation in music and its linkage to organizational context – this is an invitation to look and listen ‘behind the scenes’ when musicians are performing and engaging in the process of improvisation – surrendering to the moment and the action.

Med musikken og improvisationen som metode arbejder skaber  vi organisatorisk ledelses og innovationskapacitet. Thomas Hass kvartet spiller live og inviterer os ind i musikkens skabende processer. Denne ramme fungerer som fundament for mange af vores kreative læringsprocesser og har musikken og improvisationen som omdrejningspunkt.

Omoz

Flemming Toft
Flemming Toft _BW
Flemming har fokus på udvikling af kreative og ledelsesmæssige processer i organisationer. Inspireret af kognitiv, og kompleksitetsteoretisk tilgang, drager Flemming paralleller mellem musikkens skabende processer og hvordan organisationer kan skabe hensigtsmæssige rammer for kreativitet, innovation og ledelse.
Flemming er ved at afslutte et forskningsprojekt, i samarbejde med Aarhus og Syddansk universitet, hvor temaet er ledelse i kompleksitet.
Flemmings gentagne møder med førende forskere som, Ralph Stacey, Patricia Shaw & Doug Griffin fra CMC (Complexity & Management Centre) og forskeren Dave Snowden fra Cognitive Edge, har også indflydelse på Flemmings måde at arbejde på med organisationens medarbejdere og ledere for at opnå styrket ledelses og innovationskapacitet.

Baggrund

 • International Master – Leadership and Innovation in Complex Systems
  (LAICS
  CBS, DPU & Learning Lab Denmark)
 • Certificeret proceskonsulent ved CCC (Copenhagen Coaching Centre)
 • Advanced Practitioner – Cognitive Edge
 • Certificeret Coach
 • Underviser – international Diplomuddannelse i ledelse
 • Udviklingskonsulent
 • Partner i egne virksomheder indenfor henholdsvis softwareudvikling og digital identitet
 • Adm. Dir. for dansk afdeling af europæisk førende digital musik distribution
 • Marketingchef for dansk afdeling af europæisk førende online musik handel
 • Jazzmusiker, komponist og underviser
LInked2
For mere information

 

Thomas Hass  – samarbejdspartner. Saxofonist, komponist og kapelmester
hass_bw_linkedin
Thomas fik tidligt fodfæste på den danske musikscene som medlem og medinitiativtager til hardbop kvintetten Page One, der i 1987 vandt “International Jazz Federation” konkurrence for unge europæiske jazzbands i Leverkusen, Tyskland. I gruppen var talenter som Thomas Blachman, Lennart Ginman, Henrik Bolberg og Erik Ørum von Spreckelsen, og de har udgivet to albums live fra henholdsvis Montmartre (Nørregade/København) og Ronnie Scotts i London.
Thomas har udgivet fire akustiske jazz albums under eget navn og syv albums under andre projekt navne. Han har turneret og indspillet med adskillige jazz ad hoc grupper så som “Jazz Visits”: Jerry Bergonzi,Thomas Hass, Jesper Lundgaard og Alex Riel.
I 1997 studerede han i to år komposition hos Bob Brookmeyer på Rytmisk Musikkonservatorium i København.
Sideløbende (2000-2006) deltog Thomas på tre albums og turnerede med mere end 250 koncerter i Europa, Canada, Japan, Syd -og Mellemamerika med den Frankfurt/Santiago (CH) baserede elektro-latin gruppe “Senor Coconut” aka Atom, den tyske musikalske mastermind Uwe Schmidt.
I August 2012 fik han sin første store internationale opgave – at komponere musik til første sæson (8 episoder) af den engelsksprogede, men fransk producerede krimiserie “JO” med Jean Reno (Deep Blue, Leon, Mission Impossible osv.) og skrevet af Rene Balcer (Law & Order, Criminal Intent).
Sideløbende arbejder han hele tiden på at komponere til sine grupper “Thomas Hass Quartet”, “Trio’s & Beyond” og “The Miracles”.
For mere information http://www.thomashass.dk

Kontakt

Hvad står der i dette felt?

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Emne

Din besked