Unique practice - embracing the moment

EMERGING

Udvikling af organisatorisk ledelses og innovationskapacitet

Innovation & kreativitet

Uforudsigelighed og flertydighed er dele af organisationers virkelighed og der synes at være en tendens til at forsøge at kontrollere og måle denne polyfoni i forhold til at lede udvikling. Det første skridt i retning af kreativitet og innovation, er at forholde sig nysgerrig og åben til denne problematik.
Vores erfaring er; at det er af afgørende betydning, at erkende det er mennesker og deres samværen, der udgør omdrejningspunktet for at bevidste kreative processer, overhovedet kan finde sted i organisationer.
Det handler om indbyrdes forpligtende fællesskaber, der inspirerer og sætter os i stand til at excellere, alene og sammen i en ofte uoverskuelig og kompleks verden.
Dialog
Kreative og innovative processer foregår typisk i form af mødet mellem organisationens medlemmer, måske er møderne tværfaglige, måske ikke – ikke desto mindre er intentionen den samme – at skabe sammen, at være innovative sammen.
Dialogen udgør derfor en central rolle og det er dialogen, der muliggør eller hæmmer vores organisatoriske kreative formåen. Det er både kvaliteten af dialogen og de rammemæssige betingelser, der afgør udfaldet af vores samværen.
Vi tror derfor grundlæggende på, at det er udvikling af kreative og innovative kompetencer, som sætter organisationen i stand til at differentiere sig og at en af de afgørende processer, er måden hvorpå vi kommunikere, internt som eksternt.

Ledelse

Strategisk kreativ ledelse

Vores fokus er på organisationens innovationskapacitet – en kapacitet som ofte stiller anderledes ledelsesmæssige krav, så som at være i stand til at skabe, identificere og favne organisatoriske muligheder, internt som eksternt.
Overskriften synes at have et indbygget paradoks, som rummer en måske ikke uvæsentlig balance, der stiller spørgsmålstegn ved om organisationer har den fornødne evne til at skabe og ikke mindst, være i og agere i et paradoksalt spændingsfelt?
Feltet kan også beskrives som værende en bevægelse og tilstand mellem en udtalt ideel fremtid og det uforudsigelige. Uforudsigelighed, fordi vi ser kreativiteten som en forudsætning for innovation, og fordi den forudsætter skabende processer, der danner grundlag for en kommerciel anvendelse af det kreative. Strategi, fordi vi tror på at organisationens strategi bør fungere som toneangivende for de satsningsområder der ønskes at skabe udvikling indenfor og omkring. Samtidig kan den strategiske udmelding også rumme en begrænsning, da den måske ikke har indbygget og udtalt erkendt vilje, accept og forståelse for bevidst at arbejde strategisk med innovation.

Vi vil derfor gerne invitere til udvikling af en bevidsthed pegende i retning af at arbejde med endnu ikke eksisterende viden, hvilket for mange organisationer kan rumme udfordringer, da konventionelle styringsredskaber stadig synes at udgøre hovedparten for måden at opfatte sig selv, organisationen og omverden på.
 Mødet med det uvisse – eksperimenter
At den eksisterende viden overhovedet kan udfordres er et særsyn, af mange årsager, ikke desto mindre, så kan dette udgøre en væsentlig hæmsko for at kreative processer ikke finder sted i organisationen. Hvis organisationer i dag ser sig selv som værende en del af en verden, som synes at blive udgjort af stigende kompleksitet, så er tiden måske inde til at forholde sig mere proaktivt til dette faktum. En måde at anskue dette på, kan bl.a. være at blive bedre i stand til at initiere eksperimenter. Ikke nødvendigvis store dyre eksperimenter, men at blive bedre i stand til at iværksætte små projekter, som kan medvirke til at inspirere den generelle tankegang og adfærd i en mere kreativ retning. Dette kan være en udfordring i sig selv, hvis ikke lederen formår at orkestrere og kommunikere denne form for organisering og initiativ.
Det skal opfattes som en balance mellem den strategiske kerneforretning og nødvendigheden af at udvikle nyt og denne fordeling af fokus vil bl.a. afhænge af organisationens risikovillighed, mod og fokus på innovation, eller mangel på samme.
Derfor er den, måske konventionelle, ledertype også under forandring, og taler derfor også til at undergå eksperimenter. Eksperimenter der indebærer at lederen bl.a. udfordres på sit ønske om at kunne forudsige, kontrollere og styre. I stedet stilles der anderledes krav der omhandler øget sensibilitet ift. medarbejdere og om at kunne skabe rammer og påvirkninger der medvirker til at hensigtsmæssige, kreative processer kan finde sted.
Dette stiller spørgsmålstegn ved om lederen er stand til at kunne acceptere ikke at være altvidende og at benytte denne uvidende position som afsæt til at invitere andre ind i søgende og undersøgende fællesskaber og processer.
Mange af disse styringsredskaber har sin berettigelse, når organisationen bevæger sig i kendte og forudsigelige farvande og løser opgaver hvor vi kender målet og hvor det mere handler om hvordan vi mest effektivt kan komme ja, i mål. Dette mål kan være et produkt eller en ydelse som i måske i mange år har udgjort en naturlig del af organisationens portefølje. Men når opgaverne bevæger sig i retning af det komplekse, hvor bl.a. flertydighed og uforudsigelighed udgør nogle af de væsentligste præmisser, så kalder det på ledelsestilgange og processer der muliggør at kompetente løsninger kan ske og indfinde sig.
En måde at arbejde med videns generering på, er ved at den eksisterende viden kan udfordres og stilles til skue

Improvisation

Improvisation as a state of mind and body – how might this has relevance to organizations? – A live dialogue

Improvisation: A free floating, intuitive and responding dialogue – surrendering to the moment and action.
Improvisation is accepting that you don’t know where you’re going, it’s putting your self on the ‘edge’ of uncertainty, not having any plans for what is going to happen, taking whatever comes and ‘build’ and use it to create something new.
Jazz improvisation is about intuition, spontaneity and at the same time calling upon years of preparation and practice.
We wish to explore the elements and conditions that seem to inspire jazz musicians when engaging in these processes of ‘on the spot’ collectively and individually creating aesthetic expressions.
We are curious about the state of mind and body in the interactions among musicians when performing together focusing on the improvisational parts.
We will be focusing on what enables and drives the individual and the collective to tap in and out of these creative resources. Embracing what the moment calls for.
When improvising in jazz, a certain resilience or agility seems to support the process of the ever-changing situation -
Jazz musicians seem to put them selves ‘out there’ on the brink of what might sometimes seem chaotic – a zone of complex, emerging sense-making processes that may call for a certain kind of attention, communication and sensitivity…
We seek to explore issues like; uncertainty, unpredictability, errors, structure, control versus ‘letting go’ and spontaneity, just to mention a few.
A live dialogue exploring improvisation in music and its linkage to organizational context – this is an invitation to look and listen ‘behind the scenes’ when musicians are performing and engaging in the process of improvisation – surrendering to the moment and the action.
(Kommer snarest på Dansk)

Omoz

Flemming Toft
Flemming Toft _BW
Flemming sætter sine kreative og kommercielle baggrund i spil på en anderledes og ny måde. Flemming har fokus på udvikling af kreative og ledelsesmæssige processer i organisationer. Inspireret af kognitiv, psykodynamisk og kompleksitetsteoretisk tilgang, drager Flemming paralleller mellem musikkens skabende processer og hvordan organisationer kan skabe hensigtsmæssige rammer for kreativitet, innovation og ledelse.
Flemming er ved at afslutte et forskningsprojekt, i samarbejde med Aarhus og Syddansk universitet, hvor temaet er ledelse i kompleksitet.
Flemmings gentagne møder med førende forskere fra CMC (Complexity & Management Centre) og forskeren Dave Snowden har også indflydelse på Flemmings måde at arbejde på med organisationens medarbejdere og ledere for at opnå styrket ledelses og innovationskapacitet.

Baggrund

 • International Master – Leadership and Innovation in Complex Systems
  – (CBS, DPU & Learning Lab Denmark – LAICS)
 • Certificeret proceskonsulent ved CCC (Copenhagen Coaching Centre)
 • Advanced Practioner – Cognitive Edge
 • Certificeret Coach
 • Underviser – international Diplomuddannelse i ledelse
 • Udviklingskonsulent
 • Partner i egne virksomheder indenfor henholdsvis softwareudvikling og digital identitet
 • Adm. Dir. for dansk afdeling af europæisk førende digital musik distribution
 • Marketingchef for dansk afdeling af europæisk førende online musik handel
 • Jazzmusiker, komponist og underviser
LInked2
For mere information
Thomas Hass  – Associeret partner. Saxofonist, komponist og kapelmester
Thomas Hass
Thomas fik tidligt fodfæste på den danske musikscene som medlem og medinitiativtager til hardbop kvintetten Page One, der i 1987 vandt “International Jazz Federation” konkurrence for unge europæiske jazzbands i Leverkusen, Tyskland. I gruppen var talenter som Thomas Blachman, Lennart Ginman, Henrik Bolberg og Erik Ørum von Spreckelsen, og de har udgivet to albums live fra henholdsvis Montmartre (Nørregade/København) og Ronnie Scotts i London.
Thomas har udgivet fire akustiske jazz albums under eget navn og syv albums under andre projekt navne. Han har turneret og indspillet med adskillige jazz ad hoc grupper så som “Jazz Visits”: Jerry Bergonzi,Thomas Hass, Jesper Lundgaard og Alex Riel.
I 1997 studerede han i to år komposition hos Bob Brookmeyer på Rytmisk Musikkonservatorium i København.
 Sideløbende (2000-2006) deltog Thomas på tre albums og turnerede med mere end 250 koncerter i Europa, Canada, Japan, Syd -og Mellemamerika med den Frankfurt/Santiago (CH) baserede elektro-latin gruppe “Senor Coconut” aka Atom, den tyske musikalske mastermind Uwe Schmidt.
I August 2012 fik han sin første store internationale opgave – at komponere musik til første sæson (8 episoder) af den engelsksprogede, men fransk producerede krimiserie “JO” med Jean Reno (Deep Blue, Leon, Mission Impossible osv.) og skrevet af Rene Balcer (Law & Order, Criminal Intent).
Sideløbende arbejder han hele tiden på at komponere til sine grupper “Thomas Hass Quartet”, “Trio’s & Beyond” og “The Miracles”.
For mere information http://www.thomashass.dk

Kontakt

Dit navn (skal udfyldes)

Din e-mail (skal udfyldes)

Emne

Din besked